Nolan Reimer – Grade 11 & 12 Guys

Alyssa Reimer – Grade 12 Girls

Kendra Reimer – Grade 11 Girls

Mark Wiewel  – Grade 10 Guys

Jennifer Wiewel – Grade 10 Girls

Nathan Penner – Grade 9 Guys

Sam Pankratz – Grade 9 Guys

Mark Wiewel – Grade 9 Guys

Brandessa Hildebrand – Grade 9 Girls

Alysia Thiessen – Grade 9 Girls

Vanencia Sproule – Junior Girls

Amber Reimer – Junior Girls

Johanna Engbrecht – Junior Girls

Troy Friesen – Junior Guys

Caleb Penner – Junior Guys