Stan Koop – Grade 11 & 12 Guys

email stankoop@gmail.com  phone 204.371.0580  facebook  Stanley Koop
 Instagram-v051916_200 stan.koop snapchat  Stan Koop  twitter-128

Brittany Reimer – Grade 12 Girls

email brittanyreimer94@gmail.com  phone  204-392-4318  facebook  Brittany Reimer
 Instagram-v051916_200  britt.reimer snapchat  breimer94  twitter-128

Kyra Friesen –

email  stankoop@gmail.com  phone  facebook
 Instagram-v051916_200 snapchat  twitter-128

Kyra Friesen – Grade 12 Girls

email  kyramfriesen@outlook.com  phone  204.371.3575  facebook  Kyra Friesen
 Instagram-v051916_200  kyrafriesen snapchat  kyrafriesen  twitter-128

Alyssa Reimer – Grade 11 Girls

email  alyssakreimer@gmail.com  phone 204.381.1338  facebook
 Instagram-v051916_200 alyssakreimer snapchat bittasweetblitz  twitter-128 bittasweetblitz

Nolan Reimer – Grade 10 Guys

email reimer.flames@hotmail.com  phone  204.355.7770  facebook Nolan Reimer
 Instagram-v051916_200  nolanreimer15 snapchat  nolanreimer15  twitter-128

Kendra Reimer – Grade 10 Girls

email kendrapenner@hotmail.com  phone  204.392.0872  facebook Kendra Reimer
 Instagram-v051916_200 kendradeanne snapchat kendradeanne  twitter-128

Jennifer Wiewel – Grade 9 Guys

email  phone  facebook
 Instagram-v051916_200  wiewel98 snapchat  twitter-128

 

Mark Wiewel – Grade 9 Guys

email  wiewelrockyou@gmail.com  phone  204.380.9204  facebook  Mark Wiewel
 Instagram-v051916_200 snapchat  markwiewel  twitter-128

 Sam Pankratz – Junior Guys

email  samwise.95@hotmail.com  phone  204.392.1068  facebook  Samuel Pankratz
 Instagram-v051916_200 snapchat  twitter-128

Nathan Penner – Junior Guys

email nathan.cpenner@gmail.com  phone 204.371.0412  facebook Nathan Penner
 Instagram-v051916_200  nathanpenner snapchat  twitter-128

Brandessa Hildebrand – Junior Girls

email brandessa_hildebrand@hotmail.com  phone  204.380.9295  facebook  Brandessa Hildebrand
 Instagram-v051916_200  brandi_bran11 snapchat  brandessa11  twitter-128

Alysia Thiessen – Junior Girls

email  catloveralysia@gmail.com  phone  facebook
 Instagram-v051916_200 snapchat  twitter-128
Advertisements